Γεν.Νοσ.Λάρισας
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Γραμματεία) : +30 2413 504 484
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Υπηρεσίες