Γεν.Νοσ.Λάρισας
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ (Γραμματεία) : +30 2413 504 484

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Υπηρεσίες

Απογευματινά Ιατρεία

  Τα Απογευματινά Ιατρεία λειτουργούν στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων.Θα βρείτε την είσοδο επί της οδού Γεωργιάδου πλησίον του ΚΤΕΛ Λαρίσης. Κατά την είσοδο, θα σας ζητηθεί το όνομα στο όποιο έχετε κλείσει το ραντεβού και σε πιο ιατρείο.

  Τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό του Covid-19 επιβάλλουν την είσοδο περιορισμένου αριθμού ατόμων εντός του χώρου των Απογευματινών Ιατρείων.

  Για κλείσιμο νέου ραντεβού, επιβεβαίωση ή ακύρωση ενός ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε στον τηλεφωνικό αριθμό 2413 504 125 και τις ώρες 16:00 έως 19:00.